Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations αναζητά πάντα ικανούς μεταφραστές και διερμηνείς για συνεργασία μαζί τους σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Εάν θεωρείτε ότι διαθέτετε τα απαραίτητα προσόντα, παρακαλούμε να μας αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@www.all-translations.gr με σκοπό την εξωτερική συνεργασία.

Σε περίπτωση που το βιογραφικό σας πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, θα ακολουθήσει αποστολή δείγματος μετάφρασης και, εφόσον και αυτό κριθεί ικανοποιητικό, το τελικό στάδιο επιλογής περιλαμβάνει προσωπική δομημένη συνέντευξη κατά την οποία συμφωνούνται οι γενικοί όροι της μεταξύ μας συνεργασίας και, εν συνεχεία, υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού/σύμβασης εμπιστευτικότητας.

…………………………….

Εάν επιθυμείτε να γίνετε συνεργάτης του Μεταφραστικό Κέντρο All Translations σε οποιαδήποτε μεγάλη πόλη της Ελλάδας ή του εξωτερικού, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.