Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations αναζητεί συνεχώς ικανούς συνεργάτες, μεταφραστές και διερμηνείς, με σκοπό την ανανέωση και αέναη βελτίωση του έμψυχου δυναμικού που διαθέτει προκειμένου να διεκπεραιώνει με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια οποιοδήποτε έργο του ανατεθεί, ανεξαρτήτως όγκου και πίεσης χρόνου.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην εταιρεία μας με σκοπό την εξωτερική συνεργασία. Θεωρούμε πάντοτε ευπρόσδεκτη την αποστολή βιογραφικών εκ μέρους ενδιαφερόμενων μελλοντικών εξωτερικών συνεργατών για όλες τις γλώσσες, αρκεί αυτοί να είναι αξιόπιστοι και υπεύθυνοι επαγγελματίες, να είναι απόφοιτοι σχολών μετάφρασης ή πτυχιούχοι στον συγκεκριμένο κλάδο / γνωστικό αντικείμενο που αφορά η εκάστοτε μετάφραση με υψηλό επίπεδο γνώσεων (C2) στην ξένη γλώσσα και μακρόχρονη μεταφραστική εμπειρία ή, ενίοτε, πτυχιούχοι ξένης φιλολογίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς παρουσιάζει η εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά και η συνεργασία με φυσικούς ομιλητές (native speakers) με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο.

Όλοι οι συνεργάτες μας περνούν συγκεκριμένες, τυποποιημένες δοκιμασίες αξιολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενδελεχή έλεγχο του βιογραφικού τους σημειώματος, μετάφραση ενδεικτικού δείγματος και αναλυτική προσωπική συνέντευξη. Επιπροσθέτως, συνεχίζουν να αξιολογούνται σε καθημερινή βάση με γνώμονα τις υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής δέσμευσή τους στους στόχους και τις αξίες της All Translations.

Τέλος, το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations συμμετέχει σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταφραστικών σχολών, προσφέροντάς τους έτσι εμπειρίες από ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και εξετάζοντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο εμπέδωσης νέων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, με επαγγελματίες του χώρου.