Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό και τις υποδομές που απαιτούνται προκειμένου να αναλάβει και να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια οποιοδήποτε έργο του ανατεθεί, ανεξαρτήτως όγκου και πίεσης χρόνου.

Το δίκτυό μας απαρτίζεται από περισσότερους από 800 αξιόπιστους συνεργάτες / εξωτερικούς μεταφραστές, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία ετών σε συγκεκριμένους τομείς, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.

Οι συνεργάτες μας, μεταφραστές και επιμελητές, ανήκουν σε δύο κυρίως κατηγορίες επαγγελματιών: είτε είναι απόφοιτοι σχολών μετάφρασης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα με ειδίκευση στη μετάφραση, φορείς σπουδών στη μετάφραση οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα) είτε πτυχιούχοι στον συγκεκριμένο κλάδο / γνωστικό αντικείμενο που αφορά η εκάστοτε μετάφραση, με υψηλό επίπεδο γνώσεων (C2) στην ξένη γλώσσα και μακρόχρονη μεταφραστική εμπειρία, ή, ενίοτε, πτυχιούχοι ξένης φιλολογίας. Περιστασιακά, και όπου κρίνεται αναγκαίο ή ζητείται ειδικά από τον πελάτη, η μετάφραση γίνεται από φυσικό ομιλητή (native speaker) με μητρική γλώσσα τη γλώσσα-στόχο.

Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν περάσει συγκεκριμένες, τυποποιημένες δοκιμασίες αξιολόγησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αναλυτική προσωπική συνέντευξη και μετάφραση ενδεικτικού δείγματος. Επιπροσθέτως, συνεχίζουν να αξιολογούνται σε καθημερινή βάση με γνώμονα τις υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής δέσμευσή τους στους στόχους και τις αξίες του Μεταφραστικό Κέντρο All Translations.

Τέλος, η εταιρεία μας είναι πάντοτε ανοικτή στο ενδεχόμενο συνεργασίας με νέους, αξιόλογους συνεργάτες και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην εταιρεία μας με σκοπό την εξωτερική συνεργασία. Επιπλέον, το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations συμμετέχει σε προγράμματα πρακτικής άσκησης για τελειόφοιτους και απόφοιτους μεταφραστικών σχολών, προσφέροντάς τους έτσι εμπειρίες από ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και εξετάζοντας ταυτόχρονα το ενδεχόμενο εμπέδωσης νέων, αμοιβαία επωφελών συνεργασιών, με επαγγελματίες του χώρου.