Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations δραστηριοποιείται στη μετάφραση και επιμέλεια εξειδικευμένων και μη κειμένων, έχοντας αναλάβει πληθώρα έργων για διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Με βάση το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μας, το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας, το οποίο απαρτίζεται από περισσότερους από 800 αξιόπιστους συνεργάτες / εξωτερικούς μεταφραστές, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία ετών σε συγκεκριμένους τομείς, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.

Πιστεύω της εταιρείας μας είναι «η ποιότητα πάνω από όλα», αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι παραβλέπονται και άλλα βασικά στοιχεία που κάνουν την εταιρεία μας να ξεχωρίζει και να προτιμάται, όπως η συνέπεια, η αξιοπιστία, η εχεμύθεια, η υπευθυνότητα, ο επαγγελματισμός, η ταχύτητα, η διάθεση προσφοράς, ο ενστερνισμός των αξιών του κάθε μας πελάτη ξεχωριστά, αλλά και οι ανταγωνιστικές τιμές. Όλα τα παραπάνω, με τελικό στόχο την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη σε κάθε επίπεδο συνεργασίας συντείνουν στην παροχή υψηλού ποιοτικού επιπέδου υπηρεσιών και την εμπέδωση μόνιμων συνεργασιών, γεγονός το οποίο αποτελεί και απώτερο σκοπό της εταιρείας μας.

Να σημειωθεί ότι το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations ακολουθεί με ευλάβεια την κείμενη νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων της, ιδίως όσον αφορά θέματα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας, απορρήτου, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισότητας και ίσων ευκαιριών, μη διακρίσεων οιασδήποτε μορφής, σεβασμού της διαφορετικότητας, εργασιακών δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής προστασίας και άλλα.