Τα πάντα στo Μεταφραστικό Κέντρο All Translations κινούνται με γνώμονα τον άνθρωπο. Αυτό λειτουργεί σε πολλά και πολλαπλά επίπεδα και διέπει τις σχέσεις μας τόσο με τους συνεργάτες όσο και με τους πελάτες μας, ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων. Η σχέση εμπιστοσύνης και το πνεύμα συνεργασίας αποτελούν δέσμευση της εταιρείας μας προς όλους.

Ειδικότερα όσον αφορά τις παρεχόμενες προς τους πελάτες μας υπηρεσίες, ο ενστερνισμός των αξιών του κάθε μας πελάτη ξεχωριστά και η παροχή εξατομικευμένων λύσεων, η προσπάθεια επίτευξης του βέλτιστου εκάστοτε αποτελέσματος με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις του πελάτη, ο απόλυτος σεβασμός και η απαρέγκλιτη τήρηση των υπεσχημένων χρόνων παράδοσης, η διαρκής τήρηση των διαδικασιών ποιότητας που ορίζονται από το πρότυπο ISO, η ανελλιπής (σε 24ωρη, ουσιαστικά, βάση) διαθεσιμότητα και η άμεση ανταπόκρισή μας σε κάθε σας αίτημα, η συνεχής ανανέωση / βελτίωση του δικτύου συνεργατών μας, καθώς και η αξιολόγηση της απόδοσής τους σε καθημερινή βάση, η χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλά και η ευελιξία και η προσαρμοστικότητά μας στις διαρκώς μεταβαλλόμενες και ολοένα απαιτητικότερες ανάγκες της εποχής και των πελατών μας, αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για εμάς την οποία βιώνουν και οι πελάτες μας.

Ιδιαίτερη σημασία, τέλος, δίνουμε στην ευλαβική τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και του κώδικα δεοντολογίας σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων μας, ιδίως όσον αφορά θέματα ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας, απορρήτου, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ισότητας και ίσων ευκαιριών, μη διακρίσεων οιασδήποτε μορφής, σεβασμού της διαφορετικότητας, εργασιακών δικαιωμάτων, περιβαλλοντικής προστασίας και άλλα, αλλά και στην ανθρώπινη διάσταση των σχέσεων μας, οι οποίες διέπονται από αξίες όπως ο σεβασμός, η ηθική ακεραιότητα, η αμοιβαιότητα, η δέσμευση στις αξίες και ο επαγγελματισμός.