Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations ενεργεί σε όλες τις φάσεις ολοκλήρωσης ενός έργου με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη και έχοντας στο επίκεντρο των ενεργειών του τις διαδικασίες που ορίζει το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008 και του φορέα EQA (www.eqa.gr) και του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15038:2006 τα οποία ακολουθούμε.

Στόχος μας είναι η στενή συνεργασία μαζί σας και η άμεση ανταπόκριση στις εξατομικευμένες ανάγκες σας και σε κάθε αίτημα σας. Με γρήγορες και σοβαρές απαντήσεις, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, με σεβασμό στις ακριβείς απαιτήσεις σας και στους χρονικούς περιορισμούς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε σας απαίτηση και να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με τελικό σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Παράλληλα με τη συνεχή επικοινωνία με εσάς και με βάση πάντοτε τα δικά σας ¨θέλω¨, φροντίζουμε για την ορθή διαχείριση του έργου, την κατάλληλη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, την ανάθεση του έργου στον πλέον κατάλληλο και εξειδικευμένο συνεργάτη, την ορθή χρήση των αναγκαίων μεταφραστικών εργαλείων , την πλήρη τήρηση των απαιτήσεων ορολογίας και τον σεβασμό σε κάθε φάση των προαπαιτουμένων του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Η μεταφραστική διαδικασία ακολουθεί πάντοτε μια συγκεκριμένη και εκ των προτέρων καθορισμένη πορεία, η οποία σε γενικές γραμμές διαμοιράζεται σε τρία διαδοχικά στάδια:

Α) Την προετοιμασία του έργου

Β) Το καθαυτό μεταφραστικό μέρος του έργου

Γ) Τον ποιοτικό έλεγχο/έγκριση του αποτελέσματος

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για την ολοκλήρωση του έργου ακολουθεί τεχνικός, ορολογικός, γλωσσολογικός, γραμματολογικός και υφολογικός έλεγχος, από δύο διαφορετικούς επιμελητές με περαιτέρω ειδίκευση στην εκάστοτε μετάφραση, με στόχο να διασφαλιστεί όχι μόνον η ορθή απόδοση του νοήματος με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και του εκάστοτε έργου, αλλά παράλληλα η διατήρηση όλων των στοιχείων της αρχικής μορφής, καθώς και ότι το μετάφρασμα έχει σωστή ροή και είναι ευανάγνωστο.