Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations παρέχει τη δυνατότητα επικύρωσης μετάφρασης σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ΦΕΚ Α 235 195 41 008, Άρθρο 53), πράγμα το οποίο καθιστά τη μετάφραση επίσημη για οποιαδήποτε χρήση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με βαρύτητα ανάλογη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κείμενα τα οποία αναλαμβάνουμε προς επικύρωση :

 • Ιδιωτικές συμβάσεις
 • Ασφαλιστικά μέτρα
 • Δικαστικές προσφυγές -έγγραφα για δικαστική χρήση
 • Συμβόλαια
 • Καταστατικά εταιρειών
 • Έγγραφα άδειας και πιστοποίησης
 • Ευρεσιτεχνίες και πατέντες
 • Δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Βιογραφικά σημειώματα
 • Πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες και πιστοποιητικά
 • Τιμολόγια για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία

ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ

ΡΩΣΙΚΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ

ΑΛΒΑΝΙΚΑ

ΚΡΟΑΤΙΚΑ

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

ΣΕΡΒΙΚΑ

ΤΟΥΡΚΙΚΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ

ΠΟΛΩΝΙΚΑ

ΑΡΑΒΙΚΑ

ΚΙΝΕΖΙΚΑ