Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations δραστηριοποιείται στη μετάφραση και επιμέλεια εξειδικευμένων και μη κειμένων, έχοντας αναλάβει πληθώρα έργων για διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Με βάση το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας μας, το δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας, το οποίο απαρτίζεται από περισσότερους από 800 αξιόπιστους συνεργάτες / εξωτερικούς μεταφραστές, επιμελητές και διερμηνείς, ο καθένας εκ των οποίων διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία ετών σε συγκεκριμένους τομείς, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.

Με βάση τα ανωτέρω, αναλαμβάνουμε με ακρίβεια και υπευθυνότητα μεταφράσεις διαφόρων τύπων κειμένων τα οποία εντάσσονται σε ποικίλες θεματικές κατηγορίες. Αναφέρουμε ενδεικτικά: