Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία μας, τη βαθιά γνώση των συνεργατών μας όσον αφορά τους τομείς της εμπορικής επικοινωνίας, του τουρισμού και των ναυτιλιακών, τη μακροχρόνια συνεργασία μας με κορυφαίους παράγοντες του χώρου, αλλά και τη βοήθεια γλωσσάριων και βάσεων δεδομένων τις οποίες τηρούμε για κάθε πελάτη ξεχωριστά, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφράσεων σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.

Ειδικότερα, με τη συνεργασία εξειδικευμένων πτυχιούχων μεταφραστών αναλαμβάνουμε :

 • Μεταφράσεις δημοσίων σχέσεων
 • Μεταφράσεις διεθνούς εμπορίου
 • Μεταφράσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών και πολιτικών θεμάτων
 • Μεταφράσεις διεθνών οικονομικών σχέσεων και ανάπτυξης
 • Μεταφράσεις εγγράφων διοίκησης επιχειρήσεων
 • Μεταφράσεις επιχειρησιακής έρευνας, εμπορίας, διαφήμισης και marketing
 • Μεταφράσεις επιχειρηματικού σχεδιασμού επιχειρήσεων
 • Μεταφράσεις ερευνών αγοράς
 • Μεταφράσεις εφαρμογών ξένων γλωσσών ή/και πληροφορικής στη διοίκηση και στο εμπόριο
 • Μεταφράσεις κειμένων οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
 • Μεταφράσεις για συνεταιριστικές οργανώσεις και εκμεταλλεύσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, τραπεζικούς οργανισμούς
 • Μεταφράσεις διοικητικών κειμένων
 • Μεταφράσεις πάσης φύσεως τουριστικών κειμένων και αντίστοιχων ιστοσελίδων
 • Μεταφράσεις ναυλοσυμφώνων
 • Μεταφράσεις φορτωτικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις νομικών κειμένων ιδιωτικού και δημοσίου ναυτικού δικαίου
 • Μεταφράσεις συμφωνητικών και συμβάσεων
 • Μεταφράσεις ημερολογίων γέφυρας
 • Μεταφράσεις ναυπηγικών μελετών και λοιπών κειμένων ναυπηγικής βιομηχανίας
 • Μεταφράσεις νηολογήσεων πλοίων
 • Μεταφράσεις κειμένων ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών