Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες μετάφρασης στον ιατροφαρμακευτικό τομέα και τον τομέα υπηρεσιών υγείας. Έχοντας επίγνωση της ακρίβειας, της υψηλής ποιότητας, της εχεμύθειας, αλλά και της ταχύτητας στη διεκπεραίωση που πολλές φορές απαιτείται στον ευαίσθητο αυτόν τομέα, και με τη συνεργασία ιατρών, φαρμακοποιών και μεταφραστών κατάλληλα καταρτισμένων και εξειδικευμένων στην ιατρική/φαρμακευτική ορολογία, αναλαμβάνουμε σε έναν μεγάλο αριθμό συνδυασμών γλωσσών:

 • Μεταφράσεις ιατρικών εξετάσεων
 • Μεταφράσεις ιατρικών γνωματεύσεων
 • Μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων για ασφαλιστικά ταμεία ή φορείς
 • Μεταφράσεις οδηγιών χρήσεως φαρμάκων- προδιαγραφών ιατρικών σκευασμάτων
 • Μεταφράσεις λογισμικού ιατρικών μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις κλινικών μελετών
 • Μεταφράσεις ιατρικών ευρεσιτεχνιών
 • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
 • Μεταφράσεις εγχειριδίων ιατρικού / νοσοκομειακού εξοπλισμού
 • Μεταφράσεις ιατρικών πρωτοκόλλων-πορισμάτων
 • Μεταφράσεις ιατρικών εκθέσεων
 • Μεταφράσεις ιατρικών άρθρων / διαλέξεων
 • Μεταφράσεις φαρμακευτικών μελετών ή ερευνών
 • Μεταφράσεις σε έντυπα ενημερωμένης συγκατάθεσης (ICF)
 • Μεταφράσεις σε ενημερωτικά φυλλάδια ασθενών (PIL)
 • Μεταφράσεις σε έντυπα παρουσίασης περιστατικού (CRF)
 • Μεταφράσεις σε περιλήψεις χαρακτηριστικών προϊόντος (SPC)
 • Μεταφράσεις σε γενικά ρυθμιστικά έγγραφα
 • Μεταφράσεις σε ιατρικά ερωτηματολόγια
 • Μεταφράσεις σε οδηγίες χρήσης για ιατρικό προσωπικό και ασθενείς
 • Μεταφράσεις σε περιλήψεις νοσοκομειακών εξιτηρίων
 • Μεταφράσεις σε αναφορές ασφαλείας