Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations, ενστερνιζόμενο πλήρως την άποψη ότι το έργο του μεταφραστή λογοτεχνικών ή φιλολογικών κειμένων είναι συχνά εξίσου σημαντικό με την πρωτότυπη συγγραφή του αντίστοιχου πονήματος, άποψη ενδεικτική της σημασίας αλλά και της δυσκολίας της λογοτεχνικής/φιλολογικής μετάφρασης, διασφαλίζει την ορθή απόδοση του νοήματος με παράλληλη διατήρηση όλων των λογοτεχνικών και άλλων στοιχείων της αρχικής μορφής, είτε πρόκειται για αφήγημα, δράμα, πρόζα ή ποίηση. Ειδικότερα, με τη συνεργασία λογοτεχνών, φιλολόγων αλλά και εξειδικευμένων μεταφραστών, αναλαμβάνουμε σε έναν μεγάλο αριθμό συνδυασμών γλωσσών :

 • Μεταφράσεις λογοτεχνικών βιβλίων, ποιημάτων, θεατρικών έργων, άρθρων, πονημάτων κριτικής
 • Μεταφράσεις φιλολογικών κειμένων
 • Μεταφράσεις άρθρων δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής επικοινωνίας
 • Μεταφράσεις θεμάτων εκπαίδευσης και αγωγής
 • Μεταφράσεις θεολογικών και θρησκευτικών πονημάτων
 • Μεταφράσεις κειμένων ιστορίας, αρχαιολογίας και εθνολογίας
 • Μεταφράσεις φιλοσοφικών δοκιμίων
 • Μεταφράσεις πονημάτων κοινωνικής ανθρωπολογίας και κοινωνιολογίας
 • Μεταφράσεις θεμάτων μουσικής και μουσικολογίας
 • Μεταφράσεις παιδαγωγικών θεμάτων
 • Μεταφράσεις κειμένων τέχνης, κριτικής, ιστορίας της τέχνης και μουσειολογίας
 • Μεταφράσεις έργων φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας