Στο Μεταφραστικό Κέντρο All Translations γνωρίζουμε οτι οι σύγχρονες ανάγκες ακριβούς και αμφίδρομης οικονομικής πληροφόρησης καθιστούν επιτακτική την ανάγκη συνεργασίας με έναν αξιόπιστο πάροχο μεταφραστικών υπηρεσιών ο οποίος διαθέτει την υποδομή και το έμψυχο επιστημονικό δυναμικό προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. Με τη συνεργασία οικονομολόγων και μεταφραστών εξειδικευμένων στην οικονομική και εμπορική ορολογία, και με βάση γλωσσάρια τα οποία τηρούμε για κάθε πελάτη ξεχωριστά, αναλαμβάνουμε σε έναν μεγάλο αριθμό συνδυασμών γλωσσών:

 • Μεταφράσεις ισολογισμών
 • Μεταφράσεις οικονομοτεχνικών μελετών
 • Μεταφράσεις μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων
 • Μεταφράσεις διεθνών λογιστικών προτύπων-λογιστικών φύλλων
 • Μεταφράσεις τιμολογίων-εμπορικών συναλλαγών
 • Μεταφράσεις επιχειρηματικών εκθέσεων – πορισμάτων
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων
 • Μεταφράσεις χρηματοοικονομικών εκθέσεων
 • Μεταφράσεις εγγράφων ασφαλιστικών ταμείων ή φορέων
 • Μεταφράσεις τραπεζικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις εκκαθαριστικών
 • Μεταφράσεις πανεπιστημιακών εργασιών
 • Μεταφράσεις κειμένων τομέα Marketing – Management
 • Μεταφράσεις επιχειρησιακής επικοινωνίας
 • Μεταφράσεις επιχειρηματικών σχεδίων (business plan)

 

Δείτε πώς γίνεται η επίσημη μετάφραση / επικύρωση του λογιστικού – χρηματοοικονομικού σας εγγράφου