Πιστεύω της εταιρείας μας είναι «η ποιότητα πάνω από όλα», και η συνέπεια όσον αφορά την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη ξεχωριστά και την τήρηση των υπεσχόμενων χρόνων παράδοσης αποτελεί επίσης πρωταρχικό μας μέλημα.

Η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε δεν διασφαλίζεται μόνο με την αυστηρή προσήλωση στις τυπικές διαδικασίες που προβλέπουν τα σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2015 και ISO 17100:2015  τα οποία ακολουθούμε, αλλά και με την καθημερινή εφαρμογή αυστηρότερων ακόμη εσωτερικών κανονισμών στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του κάθε έργου.

Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζονται :

  • Η ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης των συνεργατών, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιοτική και συνεπή χρονικά απόδοση του έργου
  • Η συνέπεια στην ορολογία και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του πελάτη
  • Η συνεχής αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των συνεργατών μας
  • Η διαρκής επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη
  • Η έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση εμφάνισης οιουδήποτε προβλήματος
  • Η ενθάρρυνση των συνεργατών μας για συνεχή, δια βίου επιμόρφωση