Ως τοπικοποίηση ( localization) ορίζεται η σύνθετη και πιο εξελιγμένη εκείνη μορφή μετάφρασης η οποία δεν αφορά απλώς τη μεταφορά της έννοιας των λέξεων ενός κειμένου, αλλά την επανεγγραφή του μηνύματος σε μια άλλη γλώσσα λαμβάνοντας υπόψη της τα στοιχεία του πολιτισμού και της γενικότερης κουλτούρας του λαού που τη χρησιμοποιεί και έχει χαρακτήρα αναδιαμόρφωσης του κειμένου. Όπως είναι φυσικό, ο σκοπός της τοπικοποίησης κάθε γλωσσικού προϊόντος απαιτεί άριστες γλωσσικές δεξιότητες και ειδικές γνώσεις από τον μεταφραστή που θα αναλάβει το έργο για το εκάστοτε πολιτιστικό περιβάλλον-στόχο.

Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations, έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που θέτει η υπηρεσία της τοπικοποίησης και γνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες προβολής και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, κυρίως μέσω των ιστοσελίδων τους, αναλαμβάνει τόσο τη μετάφραση όσο και την τοπική προσαρμογή (τοπικοποίηση / localization) των κειμένων σας με απόλυτη ακρίβεια και εχεμύθεια σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Διασφαλίζεται, έτσι, μέσω της προσαρμογής του περιεχομένου της ιστοσελίδας σας στα πολιτιστικά δεδομένα, αλλά και στα πρότυπα και τις μεθόδους της τοπικής αγοράς, η προσφορά πληροφοριών προσαρμοσμένων στη γλώσσα της αγοράς-στόχου, κάτι το οποίο, στην εποχή που διανύουμε, αποτελεί βασικό τμήμα της παγκόσμιας στρατηγικής κάθε εξωστρεφούς εταιρείας.

Ως τομείς ειδίκευσης στον τομέα της τοπικοποίησης αναφέρουμε ενδεικτικά τους τομείς της βιομηχανίας, της οικονομίας, της φαρμακευτικής, του εμπορίου, του τουρισμού, των κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, των επενδύσεων, της υγείας, της γεωργίας, της πληροφορικής, της εστίασης, της ένδυσης / υπόδησης, της άθλησης και αναψυχής, των υπηρεσιών και άλλους.