Υπηρεσίες

Μεταφράσεις
Εγγράφων
Συνεπής, γρήγορη και, κυρίως, ποιοτική μετάφραση κάθε είδους κειμένου από αξιόπιστους, έμπειρους επαγγελματίες
μεταφραστές.
Μεταφράσεις
για Επιχειρήσεις ( B2B )

Εξειδικευμένο έμψυχο δυναμικό και στερεές υποδομές εγγυώνται ποιότητα στην ορολογία και άμεση εξυπηρέτηση, ανεξαρτήτως όγκου ή πίεσης χρόνου.

Επίσημες
Μεταφράσεις

Μεταφράσεις αποδεκτές σε οποιονδήποτε φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με βαρύτητα ανάλογη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Έργα
Συστατικές Επιστολές
Μαρτυρίες πελατών αποδεικνύουν την ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε. Η επιβράβευσή σας μας τιμά.

Μεταφράσεις