Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό και τις υποδομές που απαιτούνται προκειμένου να αναλάβει και να διεκπεραιώσει με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια οποιοδήποτε έργο του ανατεθεί, ανεξαρτήτως όγκου και πίεσης χρόνου.

Χάρη στο δίκτυο εξειδικευμένων και έμπειρων συνεργατών, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε διάφορους τομείς στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Έχουμε έτσι τη δυνατότητα να παρέχουμε ακριβείς και ποιοτικές μεταφράσεις πάντοτε εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί, με πλήρη σεβασμό της ορολογίας που απαιτείται για κάθε εξειδικευμένο κλάδο (λ.χ. τεχνικό, νομικό, ιατρικό, χρηματοοικονομικό, ναυτιλιακό). Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μετάφρασης ιστοσελίδων, η εταιρεία μας προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου της στα πολιτιστικά δεδομένα, αλλά και στα πρότυπα και τις μεθόδους της τοπικής αγοράς, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτόν πληροφορίες προσαρμοσμένες στη γλώσσα της αγοράς-στόχου.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα χάρη στα οποία το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations έχει καθιερωθεί στην αγορά είναι η δυνατότητα μετάφρασης του συνόλου σχεδόν των εξειδικευμένων κειμένων από ειδικούς στους συγκεκριμένους εκάστοτε τομείς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μεταφράσεις τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων γίνονται από ειδικούς σε διάφορους τεχνικούς τομείς και μεταφραστές εξειδικευμένους στην τεχνική ορολογία, οι μεταφράσεις νομικών εγγράφων από νομικούς, οι μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων από ιατρούς και ούτω καθεξής.

Επιπλέον, η χρήση εργαλείων νέας τεχνολογίας και συστημάτων διαχείρισης ορολογίας και μεταφραστικών μνημών, γλωσσαρίων τα οποία τηρούμε για κάθε πελάτη ξεχωριστά, αλλά και άλλων εργαλείων, διασφαλίζει την απόδοση των εγγράφων με τους σωστούς όρους, με ακρίβεια και συνέπεια.

Ο ποιοτικός έλεγχος της κάθε εργασίας ξεχωριστά, καθώς και η διαρκής αξιολόγηση της απόδοσης των συνεργατών μας αποτελούν καθημερινές πρακτικές που ακολουθούνται πάντοτε με πλήρη σεβασμό στις αυστηρές διαδικασίες τις οποίες ορίζει το πρότυπο ISO.

Τέλος, το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς επικοινωνίας επί 24ωρου βάσεως με κάποιον εκ των συνεργατών του. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο κάθε πελάτης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να εξυπηρετηθεί στο μέτρο του δυνατού, ζητώντας για παράδειγμα προσφορά τιμής ή ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη κάποιου έργου που μας έχει αναθέσει.