Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations ειδικεύεται στις μεταφράσεις τεχνικών εγγράφων και εγχειριδίων και συνεργάζεται με μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες και κοινοπραξίες στους δυναμικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελλάδας. Με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης ορολογίας και μεταφραστικών μνημών και με τη συνεργασία ειδικών σε διάφορους τεχνικούς τομείς και μεταφραστών εξειδικευμένων στην τεχνική ορολογία, αναλαμβάνουμε σε έναν μεγάλο αριθμό συνδυασμών γλωσσών:

  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας οικιακών-λευκών συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων-συσκευών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων χρήσης και λειτουργίας αυτοκινήτων & μηχανών
  • Μεταφράσεις φυλλαδίων & καταλόγων τεχνικών χαρακτηριστικών
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων κατασκευών μηχανικού εξοπλισμού
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων μηχανημάτων βαριάς βιομηχανίας
  • Μεταφράσεις εγχειριδίων γεωργικών μηχανημάτων-συστημάτων
  • Μεταφράσεις τεχνικών μελετών διαφόρων κλάδων
  • Μεταφράσεις γεωπονικών μελετών

Δείτε πώς γίνεται η επίσημη μετάφραση / επικύρωση του τεχνικού σας εγγράφου