Το Μεταφραστικό Kέντρο All Translations δίνει ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στην εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση, ταχεία ανταπόκριση και διάθεση προσφοράς, εξειδίκευση, απόλυτη εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου και, κυρίως, ποιοτικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως όγκου και πίεσης χρόνου.

Χάρη στις στερεές του υποδομές, το ευρύτατο δίκτυο και την άψογη κατάρτιση μεταφραστών και διερμηνέων, αλλά και την αξιόλογη εμπειρία του στον τομέα των εξειδικευμένων μεταφράσεων, το Μεταφραστικό Kέντρο All Translations συνεργάζεται σε σταθερή βάση με γνωστούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς όπως εθνικά και διεθνή θεσμικά όργανα, υπουργεία, πρεσβείες, προξενεία, ασφαλιστικά ταμεία και συναφείς φορείς, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, συγκοινωνιακούς φορείς, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, τηλεοπτικούς σταθμούς, αυτοκινητοβιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, πολυεθνικές επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες.

Πολλοί, μάλιστα, από τους φορείς αυτούς έχουν χορηγήσει στην εταιρεία μας βεβαίωση καλής εκτέλεσης ως επιβράβευση του επαγγελματισμού μας, ενώ σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες το Μεταφραστικό Kέντρο All Translations χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης για την ποιότητα, τη συνέπεια, την ταχύτητα και τον επαγγελματισμό του.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αυστηρή προσήλωση στις τυπικές διαδικασίες που προβλέπει το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001:2008 του φορέα AJA Hellas (www.ajaregistrarsgroup.com), αποτελούν πραγματικά εχέγγυα της εταιρείας μας τόσο από άποψης ποιότητας όσο και από άποψης τήρησης της εξειδικευμένης ανά τομέα ορολογίας, ακόμη και σε γλωσσικά ζεύγη στα οποία πολλές φορές δεν περιλαμβάνονται τα ελληνικά.