Το Μεταφραστικό Κέντρο All Translations ενεργεί σε όλες τις φάσεις ολοκλήρωσης ενός έργου με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη και έχοντας στο επίκεντρο των ενεργειών του τις διαδικασίες που ορίζoντε απο τα πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 17100:2015 .

Στόχος μας ανά πάσα στιγμή είναι η στενή συνεργασία μαζί σας και η άμεση ανταπόκριση στις εξατομικευμένες ανάγκες σας και σε κάθε σας αίτημα. Με γρήγορες και σοβαρές απαντήσεις, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα, με σεβασμό στις ακριβείς απαιτήσεις σας και στους χρονικούς περιορισμούς προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε σας απαίτηση και να επιλύσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει με τελικό σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος.

Παράλληλα με τη συνεχή επικοινωνία με εσάς και με βάση πάντοτε τα δικά σας θέλω, οι συνεργάτες μας φροντίζουν για την ορθή διαχείριση του έργου, την κατάλληλη κατανομή των διαθέσιμων πόρων, την ανάθεση του έργου ή μέρους αυτού στον πλέον κατάλληλο, εξειδικευμένο συνεργάτη, αλλά και διασφαλίζουν την ορθή χρήση των αναγκαίων μεταφραστικών εργαλείων, την πλήρη τήρηση των απαιτήσεων ορολογίας και τον σεβασμό σε κάθε φάση των προαπαιτουμένων του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

Η μεταφραστική διαδικασία ακολουθεί πάντοτε μια συγκεκριμένη και εκ των προτέρων καθορισμένη πορεία, η οποία σε γενικές γραμμές διαμοιράζεται σε τρία αλληλοσυμπληρούμενα στάδια, την προετοιμασία του έργου, το καθαυτό μεταφραστικό μέρος και τον ποιοτικό έλεγχο/έγκριση του αποτελέσματος.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι την ολοκλήρωση του έργου ακολουθεί τεχνικός, ορολογικός, γλωσσολογικός, γραμματολογικός και υφολογικός έλεγχος, συνήθως από δύο διαφορετικούς επιμελητές με περαιτέρω ειδίκευση στη μετάφραση σχετικών, αλλά και γενικών λογοτεχνικών κειμένων, ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνον η ορθή απόδοση του νοήματος με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και του εκάστοτε έργου, αλλά παράλληλα η διατήρηση όλων των στοιχείων της αρχικής μορφής, καθώς και ότι το μετάφρασμα έχει σωστή ροή και είναι ευανάγνωστο.